Budgetbeheer

Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen geldzaken goed te regelen, dan is er een mogelijkheid om dit door Administratiekantoor058nu te laten beheren. Dit noemen we dan budgetbeheer.

Wij helpen u graag om uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met een zogenoemde beheerrekening zorgen wij voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld en eventuele aflossingen op uw schulden.
We leggen de gemaakte afspraken vast in een budgetplan.
Ook wordt er geld gereserveerd voor eenmalige betalingen en voor onvoorziene uitgaven. Zo wordt er voorkomen dat er schulden ontstaan of dat schulden verder oplopen.

Uitvoering

Al uw inkomsten, zoals, salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag etc. worden op een beheerrekening gestort. Wij gaan van deze rekening uw vaste lasten betalen en u wekelijks leefgeld overmaken.
Alle bedrijven worden aangeschreven waar u regelmatig een betaling aan doet. Denk hierbij aan huur, energie etc. Wij vragen hun dan om voortaan de post naar Administratiekantoor058nu toe te sturen. Omdat u deze post thuis niet meer ontvangt, zorgt dit voor rust in uw privé situatie.

Schulden

Uit het budgetplan kan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft.
Wij gaan samen met u kijken waar u op kunt besparen. Bij schulden wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden. Soms wordt er voor gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. En in andere gevallen is het beter om u door te verwijzen naar de daarvoor bestemde instanties, bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank voor een aanvraag schuldregeling. Wij zullen u daarin bijstaan en begeleiden. Ons doel is dat u zelf weer leert uitkomen met uw geld.

Budgetbeheer Basis

Alleen de vaste lasten zoals; huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden betaald. Het resterende bedrag wordt dan maandelijks naar u overgemaakt op uw eigen privérekening.
Werkzaamheden Budgetbeheer Basis:

 • het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
 • het openen van een beheerrekening voor u.
 • het verzorgen van betalingen van de vaste lasten zoals:: huur, energie, water en zorgverzekering.
 • het resterende saldo wordt dan maandelijks naar u overgemaakt
 • het geven van advies over bezuinigingen.
 • er voor verzorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Budgetbeheer Totaal

Alle lasten worden dan van deze rekening betaald. Daarnaast zal er wekelijks of eventueel maandelijks leefgeld worden overgemaakt.

Werkzaamheden Budgetbeheer Totaal:

 • het opmaken van een budgetplan.
 • het openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
 • het verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten.
 • het wekelijks overmaken van leefgeld. (wekelijks dan wel maandelijks)
 • indien nodig het aanvragen van toeslagen
 • het aanvragen van bijzondere bijstand.
 • het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen en belastingen.
 • het geven van advies over bezuinigingen.
 • er voor verzorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Rekening en Verantwoording

Bij bewindvoering moet er aan u of de kantonrechter elk jaar rekening en verantwoording worden afgelegd over hoe de bewindvoerder met uw geld is omgegaan.

Dit gebeurt bij budgetbeheer meestal niet, wij vinden dit wel zeer belangrijk.
Naast dat u 24 uur per dag 7 dagen in de week kunt inloggen in uw eigen dossier, zullen wij jaarlijks op papier aan u rekening en verantwoording afleggen. Hierin kunt u dan overzichtelijk zien hoe de budgetbeheer met uw geld is omgegaan.

Daarnaast ontvangt u maandelijks de originele bankafschriften, deze zullen door de bank rechtstreeks naar uw huisadres worden verzonden.

Tarieven
Eenpersoons budgetbeheer Maandtarief Opstartkosten
Basis € 52,00 € 125,00
Totaal € 65.50 € 125,00

 

Tweepersoons budgetbeheer Maandtarief Opstartkosten
Basis € 62,00 € 135,00
Totaal € 75,50 € 135,00